Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Nunufy Internet Solutions Ltd. (Bundan böyle kısaca “uDorm” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Siz değerli kullanıcılarımızın, hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla uDorm’a sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, uDorm ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere anonimleştirilip aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

uDorm, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. uDorm, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“KVKY”) ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

uDorm’un sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

  • Hukuka uygun biçimde,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, uDorm internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, uDorm tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntem ve araçlarla, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. uDorm’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yöneticilerinin veya toplu yaşam alanınızın yetkilendirdiği yönetim şirketinin uDorm ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKY’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, uDorm’a; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, kan grubunuz, varsa T.C. kimlik numaranız, kimlik ve/veya pasaport bilgileriniz, cep ve ev veya iş telefon numaranız, öğrenci bilgileriniz ve öğrenci numaranız, anne ve baba adınız , anne ve baba irtibat numaralarınız  gibi kişisel bilgileri, ayrıca; posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgileriniz  uDorm tarafından kayıt altına alınmaktadır..

Bu bilgilere ek olarak uDorm, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, uDorm ve uDorm tarafından sunulan hizmetler ile kullanıcıların etkileşimleri hakkında istatistiki veriler toplayabilmektedir. Bunlar, uDorm’a sizi yönlendiren internet sitesi, uDorm’u bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgiler olabilir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanılmaktadır. Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve internet sitemiz veya uygulamamız üzerinden yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanmaktayız.  Ek olarak, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de alabiliriz.

uDorm’dan bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanabiliriz.

uDorm, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri, internet sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, bu tanımlama bilgisini size gönderen etki alanındaki internet sunucusu tarafından daha sonra okunabilecek bilgiler içermektedir. Tanımlama bilgileri, program çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs göndermek amacıyla kullanılamaz. Tanımlama bilgilerinin temel amaçlarından biri, daha sonraki ziyaretlerinizde aynı bilgileri her seferinde yeniden girme gereğini ortadan kaldırarak size zaman kazandırmak ve kişiselleştirilmiş içeriğinize uygun tercihlerinizi ve diğer bilgileri bilgisayarınızda ve/veya telefonunuzda ve/veya herhangi bir platformda depolamaktır.

uDorm’da, e-posta adresinizi kullanarak oturum açtığınız zaman, benzersiz e-posta adresinizi ve oturum açtığınız zamanınızı gösteren verileri sabit diskinize şifrelenmiş bir şekilde depolamaktayız. Bu şifrelenmiş veri, her sayfada yeniden oturum açmanıza gerek kalmadan, sayfalar arasında gezinmenize olanak sağlamaktadır. Oturumu kapattığınızda bu tanımlama bilgileri bilgisayarınızdan ve/veya telefonunuzdan ve/veya herhangi bir platformdan silinmektedir.

uDorm’un internet sitesinde ve uygulamasında çerez (cookie) kullanımının bulunduğunu, uDorm’un siz toplu yaşam alanı sakinlerine internet sitesi ve uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı hizmetler önermek sureti ile fayda sağlanması ve bu sayılanlara benzer amaçlar ile bu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve de uDorm’un sunduğu hizmetlerin kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizin ve internet sitesi içindeki hareket bilgilerinizin toplanacağını, işleneceğini, üçüncü kişilerle paylaşılacağını ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. İnternet tarayıcınızdan kalıcı çerezleri kaldırabilir ve reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitesini ve uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin ve/veya uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Bu kapsamda, eğer internet sitesi ve/veya uygulamayı tüm işlevleriyle birlikte kullanmak istiyorsanız ve çerezlerin kullanımına ilişkin onayınız bulunmuyorsa, uDorm internet sitesini ve uygulamasını kullanmamanızı rica ederiz.

uDorm olarak, Kişisel bilgilerinizi sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Hoş geldiniz e-postaları, aidat ve ödeme anımsatıcıları, Toplu yaşam alanı yöneticiniz tarafından yapılan duyurular, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de gönderebiliriz.

Toplanan kişisel verileriniz, uDorm tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için, gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayabilmesi, uDorm’un ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle uDorm arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi amaçlarıyla, KVKY’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir.

 Bu kapsamda kişisel verileriniz;
• uDorm internet sitesini ve/veya uygulamasını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek,
• Hizmetlerin verilebilmesi için toplu yaşam alanı sakinlerinin kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
• Açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak,
• İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kullanıcıların segmentasyonunu ve veri madenciliğini yapmak, kullanıcıların internet sitesini ve uygulamayı kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek,
• Kullanıcıların talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak,
• Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz dikkate alınarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) uDorm tarafından açık rızanız bulunmaksızın işlenmeyecektir. İşlenme sırasında açık rızanız olsa dahi, işbu verileriniz sadece anonimleştirilip, istatistiksel veri olarak üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel bilgilerinizin başkaları tarafından görüntülenmesinin engellenmesine yardımcı olmak için, kimlik bilgilerinizle (e-posta adresi ve parola) oturum açmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

uDorm, kişisel bilgilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolanmaktadır.

Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola kullanılıyorsa, parolanızı gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir.

uDorm, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri arasındaki sözleşmeler uyarınca ise veri işleyen sıfatıyla gerekli sorumlulukları üstlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca uDorm’un faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek, KVKY’da belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKY’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılamamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenlerin haricinde, kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. uDorm, Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmamaktadır. Ancak bunun yerine size, uDorm’un iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak uDorm’dan ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri uDorm adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun olarak sözleşme ilişkileri kurabilmektedir.

Sorumluluğun Belirlenmesi

uDorm, toplu yaşam alanı yöneticilerinin ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platformdur. Dolayısıyla toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından uDorm sistemlerine uDorm’un onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel verilerde uDorm’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda uDorm, sunduğu platform çerçevesinde, uDorm internet sitesine ve/veya uygulamasına toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu nedenle, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKY’nın 14. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin uDorm’a yönelteceğiniz taleplerin uDorm tarafından karşılanması mümkün olmayabilmektedir. Bu takdirde, ilgili toplu yaşam alanı yöneticisini ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketini talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKY’nın 14. maddesi doğrultusunda, uDorm’un aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKY konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz uDorm tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

uDorm’un Adresleri:
KVKK ile ilgili genel bilgiler için: [email protected]

KVKY’nın 14. maddesi kapsamında başvurular için:
Nunufy Internet Solutions LTD.
Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi (GMTGB), NO.4, DAÜ Kampüsü, Gazimağusa, KKTC